phone phone
menu

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu Tuptuś w Jeleniej Górze

6.30 Otwarcie przedszkola.
6.30 - 7.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań   wspomagające rozwój i wyobraźnię dzieci
7.00 - 7.30 Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno - wyrównawcza i indywidualna.
7.30 - 8.00 Zabawy konstrukcyjne, tematyczne i gry planszowe, oglądanie książek i albumów dziecięcych.
8.00 - 8.20 Zestawy zabaw ruchowych, ćwiczenia poranne inicjowane przez nauczyciela.
8.20 - 8.30 Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, samodzielne pełnienie dyżurów  /łazienka, sala zajęć/, czynności samoobsługowe w łazience.
8.30 - 8.50 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
8.50 - 9.00 Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
9.00 - 0.45 Realizacja zajęć programowych, dodatkowych: język angielski, zajęcia umuzykalniające, spotkania zespołu „ Igiełki”, katecheza, itp...
10.45 -11.00 Przygotowanie do drugiego śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, samodzielne pełnienie dyżurów 
/łazienka, sala zajęć/.
11.00 - 11.15 Drugie śniadanie.
11.15 - 11.30 Przygotowanie do wyjścia - czynności samoobsługowe w szatni: nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, itp...
11.30 - 12.45 Zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, wycieczki - poznawanie środowiska lokalnego, przyrodniczego, społecznego. Zajęcia ruchowe, terenowe, badawcze. Relaks słuchanie bajek i muzyki - wyciszanie.
12.45 - 13.00 Przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe w łazience. Samodzielne pełnienie dyżurów 
/łazienka, sala/.
13.00 - 13.50 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką, widelcem, nożem. Kultura zachowania przy stole.
13.50 - 14.00 Zabiegi higieniczne.
14.15 - 17.00 Otwarcie przedszkola i odbiór dzieci. 
Praca indywidualna z dziećmi: praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno - wyrównawcza. Zabawy inspirowane wg pomysłów dzieci. Samodzielne działania dzieci. Porządkowanie sali po zabawie.

Konsultacje telefoniczne

W każdy piątek istnieje możliwość uzyskania informacji o dziecku, pracy grupy jak również innych ważnych dla Państwa spraw od nauczycielek grup w podanych godzinach.

9.00-10.00 - gr IV Kociaki

10.00-11.00 - gr II Skarby

11.00-12.00 - gr I Misie

12.00-13.00 - gr III Smerfy

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2021 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl