phone phone
menu

Co wyróżnia nasze przedszkole ?

Nasze atuty

 • Dogodne usytuowanie placówki.
 • Zadbany i bezpieczny dla dzieci ogród.
 • Bezpieczne wejście i wyjście z przedszkola.
 • Duże, przestronne i jasne sale.
 • Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, o kilkuletnim doświadczeniu, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje.
 • Nauczycielki przedszkola posiadające stopnie awansu zawodowego.
 • Wysoka ocena pracy po ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 • Jadłospisy układane przez dietetyka klinicznego.
 • Nie podajemy dzieciom słodyczy.
 • Wysokie oceny pokontrolne Sanepidu.
 • Jedyna placówka w Jeleniej Górze oferująca dwutygodniowy okres adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
 • Corocznie przeprowadzane w miesiącu wrześniu przesiewowe badania logopedyczne dla wszystkich dzieci z informacją przekazywaną rodzicowi.
 • Indywidualne programy rozwoju dla każdego dziecka przygotowywane przez nauczyciela po przeprowadzonej obserwacji wstępnej na początku roku szkolnego, przedkładane do akceptacji rodziców w czasie rozmów indywidualnych.
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami po przeprowadzeniu obserwacji końcowej ukazujące postępy dzieci.
 • Przedszkolny zespolik IGIEŁKI, dla dzieci uzdolnionych muzycznie.
 • Jedyna placówka w mieście, która oferuje dzieciom obchody Dnia Dziecka przez cały tydzień /Tydzień Dnia Dziecka/.
 • Bogata baza pomocy metodyczno-dydaktycznych.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Coroczne konkursy organizowane systematycznie przez przedszkole dla dzieci i rodziców, z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
 • Czuwanie nad bezpiecznymi warunkami pobytu dzieci w przedszkolu - systematycznie prowadzone przeglądy techniczne budynku zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zajęcia dodatkowe

Bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych oferowanych w cenie opłaty stałej prowadzonych przez kwalifikowanych specjalistów dochodzących do placówki:

 • alpakoterapia z Mikim i Kluskiem
 • kynoterapia z Lenką
 • warsztaty robotyki LEGO Bricks 4 Kidz
 • warsztaty edukacyjne EDUKIDO z klockami LEGO
 • język angielski metodą HELEN DORON
 • zajęcia ceramiczne z gliną
 • taniec FITNESS - ZUMBA
 • warsztaty muzyczne
 • muzykoterapia
 • neurologopedia
 • trening umiejętności społecznych TUZ
 • rewalidacja
 • terapia ręki
 • warsztaty muzyczne z zespołe dziecięcym IGIEŁKI dla dzieci uzdolnionych muzycznie koncerty
 • koncerty muzyczne
 • zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli grup: teatralone, ekologiczne, integracja sensoryczna

Wyjazdy i wycieczki

Szeroka gama wyjazdów i wycieczek dla dzieci oferowanych w cenie opłaty stałej /wszędzie tam byliśmy/:

 • Teatr Animacji w Cieplicach Śląskich
 • Park Mniatur w Kowarach
 • Zamek Legend Śląskich w Pławnej
 • Jaskinia Solno-Jodowa w Cieplicach
 • Muzeum Ducha Gór w Karpaczu
 • Muzeum Zabawek w Karpaczu
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
 • Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach Śląskich
 • Leśny Bank Genów w Kostrzycy
 • Zagroda z Alpakami w Wieściszowicach
 • Zagroda Edukacyjna Kowalowe Skały we Wrzeszczynie
 • Pałac Łomnica
 • Czarci Młyn w Świeradowie
 • Leśna Huta w Szklarskiej Porębie
 • Wieża Książęca w Siedlęcinie
 • Pałac Łomnica
 • Ratusz z zabytkami zwłaszcza przepiękna sala ślubów w Lwówku Śląskim

Wieloraka współraca ze środowiskiem

Przedszkole współpracuje nie tylko z instytucjami działającymi na terenie Miasta Jeleniej Góry ale współdziała również z okolicznymi placówkami :

  • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w Sobieszowie
  • Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze
  • Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
  • Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze ul. Wiejska
  • Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu
  • Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach Śląskich
  • Karkonoski Park Narodowy
  • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jeleniej Górze
  • Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze
  • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  • Szkoła Podstawowa nr 10 i 13 w Jeleniej Górze

Projekty i programy, które realizowaliśmy w roku 2020/2021

 • „Jesteśmy różni lecz równie ważni”
 • „Mały Miś w Świecie wielkiej literatury”
 • „Czyściochowe przedszkole”
 • „Bliżej Pieska”
 • „Ekokulturalne Przedszkole”
 • „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”
 • „Konkursowy Program Edukacyjny Rodziny Treflików”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Polska folklorem malowana”
 • Tydzień Bajek Polskich"
 • „Tydzień Bajek Polskich”
 • „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”
 • „Festiwal Fotel 2020”
 • „Działaj z impetem”
 • „Klub Mleczaka”
 • „Akcja Zdrowo i Sportowo Polska 2020”
 • „Ekoeksperymentarium”
 • „Szkoła pamięta”
 • "Sprzątanie świata"

Nasze metody pracy z dziećmi

 • metoda Dobrego Startu
  Założeniem metody jest jednoczesna rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych oraz motorycznych.
  Ćwiczenia te prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego.
 • edukacja przez ruchDorotyDziamskiej
  Edukacja ta wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Dziecko dzięki ruchowi uaktywnia zmysły
  przez co lepiej poznaje otaczający świat.
 • metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej
  Edukacja matematyczna według propozycji E. Gruszczyk -Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień
  matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.
 • metoda twórczego myślenia J.Osborne -„Burza mózgów”
  Polega ona na rozwiązywaniu problemów przez dzieci. Wszyscy uczestnicy rozmowy mają prawo zgłaszać
 • swoje pomysły, które nie podlegają ocenie. W tej metodzie liczy się ilość pomysłów.
 • metoda porannego kręgu
  Polega na stymulacji wszystkich zmysłów dziecka za pomocą bodźców docierających ze świata przyrody.

  Podstawowe symbole wykorzystywane w tej metodzie to: barwy, zapachy, smaki, żywioły wrażenia dotykowe
  i termiczne. Zmieniają się one cyklicznie w pracy edukacyjnej w zależności od pory roku.
 • metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne
  Rozwija u dzieci świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni
  z innymi osobami i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
 • metoda opowieści ruchowych J. Thulina
  zachęcając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, popularna jest w grupach młodszych (3, 4 –latków
 • metoda eksperymentu
  Eksperymentowanie budzi zawsze duże zainteresowanie dzieci oraz wyzwala różnorodne formy aktywności.
 • metoda bezpośrednich doświadczeń
  Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków ... poszukiwania, przeżywania poprzez bezpośredni kontakt

  z otoczeniem ...
 • zabawy fundaMentalne
  To program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów,
  którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.
 • metoda projektu
  Metoda ta zakłada przeniesienie środka ciężkości kształcenia z wiedzy na umiejętności. Wiedza staje się zatem
  nie celem samym w sobie, lecz środkiem pomocniczym w kształtowaniu umiejętności.

Konkursy ogólnopolskie, w których braliśmy udział w roku 2020/2021

 • „Czyściochowe Przedszkole”
 • „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
 • „Genialny Przedszkolak”
 • „Mój wymarzony lizak”
 • „Eksperymentarium”
 • „Sposoby Księcia Paranita na Problemy z Głowy”

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl