Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe pod opieką specjalistów.  Odbywają się one w czasie godzin pracy przedszkola. Jedynym kryterium uczestnictwa w zajęciach jest wiek dziecka. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów za uczestnictwo dzieci w zajęciach:             

 • religia
 • j.angielski
 • rytmika
 • tańce
 • ceramika 
 • koncerty filharmoników
 • spektakle teatralne
 • wycieczki
 • logorytmika
 • alpakoterapia
 • kynoterapia
 • warsztaty muzyczne                                                   

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy:

 • dla dzieci 2,5 - 4 letnich zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, tańce, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki, ceramikę, logorytmikę, spotkania z alpakami, kynoterapię, warsztaty muzyczne.                            
 • dla dzieci 5 - 6 letnich zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, tańce, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki, ceramikę, logorytmikę, spotkania z alpakami, kynoterapię, warsztaty muzyczne, religia, zespół Igiełki.                                                       

Rozkład zajęć dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu TUuptuś

Poniedziałek
język angielski
tańce
religia

Wtorek      
rytmika 
religia
zajęcia ceramiczne

Środa
język angielski
warsztaty muzyczne

Czwartek 
logorytmika
próby zespołu Igiełki

Piątek
jest przeznaczony na współpracę ze środowiskiem lokalnym /dalszym/: wycieczki długie spacery, itp...


Ponadto w każdym miesiącu odbywają się:
- zajęcia edukacyjne z Alpakami lub kynoterapia, gr. I-V
- koncerty umuzykalniające w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej, gr.I-V

Oprócz zajęć dodatkowych codziennie odbywają się zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 14 lutego 2017r. (poz 356)