Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś"

58-500 Jelenia Góra
ul. Morcinka 11
tel. 75 64 69 374

przedszkolestonoga@poczta.fm

nr konta bankowego

PKO Bank Polski SA
 Oddział 1 w Jeleniej  Górze   
58-506 Jelenia Góra
  ul. Różyckiego 6  

18 1020 2124 0000 8002
0163 1548  

Opłaty

 


W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za usługi przedszkolne - wnoszone przez rodziców comiesięcznie wynoszą: 

1/ opłata stała - 300 zł
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 11,00 zł

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Dla stosowanych w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi .
Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety, w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa.