Historia przedszkola

Historia naszej placówki podzielona jest na trzy etapy:
1/ działalność do roku 1977 r
2/ działalność od 24 lutego 1984 r – 31.08.2005 r - Miejskie Przedszkole nr 1
3/ działalność od 01.09.2005 r – Niepubliczne Przedszkole TUPTUŚ
W  okresie  od roku 1977 – 1984 r przeprowadzony został remont kapitalny jednostki w czasie, którego przedszkole zostało rozbudowane.  
Placówka nasza rozpoczęła swoją działalność po zakończeniu prac budowlanych, 24 lutego 1984 r.

Chcielibyśmy poznać przeszłość placówki, zwłaszcza z lat powojennych, dlatego prosimy osoby posiadające dokumentację z tego okresu /zdjęcia, informacje, wspomnienia itp.../ o kontakt z przedszkolem. Bardzo chętnie zamieścimy je na naszej stronie internetowej.