Kadra pedagogiczna

Zatrudniona w placówce kadra pedagogiczna oraz osoby prowadzące zajęcia dodatkowe z dziećmi posiadają wielokierunkowe wykształcenie:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - klasa skrzypiec;
 • arteterapia - animator kultury;
 • filologia polska;
 • filologia - filologia angielska i germańska;
 • logopedia kliniczna;
 • organizacja i zarządzanie oświatą;
 • oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pedagogika;
 • pedagogika - opiekuńcza i resocjalizacyjna;
 • pedagogika - terapia specyficznych trudności w uczeniu się;
 • pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna;
 • pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
                       z niepełnosprawnością umysłową;
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną;
 • pedagogika - poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
 • pielęgniarstwo;
 • psychologia - psychologia kliniczna;
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego;
 • teologia biblijna;
 • teologia moralna;
 • terapia zajęciowa;
 • wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Nauczyciele przedszkola rozwijają również kwalifikacje, uczestnicząc w wielu formach doskonalenia zawodowego.