INFORMACJA O PRACY PRZEDSZKOLA OD DN. 01.09.2020 r.

2020-08-27

Informujemy rodziców o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej od dn.01 września 2020 r dla wszystkich zapisanych dzieci.

Rodzice zobowiązani są do zaakceptowania procedur panujących w przedszkolu oraz podpisania niezbędnych dokumentów, które umożliwią przyjęcie dziecka w dn. 01.09.2020 r. Stosowne dokumenty zostaną Państwu przesłane drogą mailową począwszy od dn. 28 sierpnia 2020 r. Dotyczy to tych rodziców, którzy dotychczas tego nie dokonali. Przyprowadzenie dziecka bez równoczesnego dostarczenia umów i załączników może skutkować odmową przyjęcia do przedszkola.
Warunkiem przyjęcia dziecka w dn. 01.09.2020 r jest również brak zaległości w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku, w którym przybywać będą dzieci. Każde dziecko może być przeprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.

Dzieci nowo przyjęte rozpoczynające edukację przedszkolną uczestniczyć będą w adaptacji od dnia 02 września 2020 r od godz. 9.00 - 11.00 przez dwa tygodnie tj. 10 dni roboczych.
Każdemu dziecku towarzyszyć może tylko jedna osoba dorosła.

Stosowanie się do panujących w przedszkolu procedur niezbędne jest do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich; zarówno dzieci jak i personelu przedszkola.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna przedszkola TUPTUŚ.