Ponowna kwalifikacja do przedszkola w okesie pandemii

2020-05-28

W dniu dzisiejszym rada pedagogiczna naszego przedszkola zapoznała się ze złożonymi przez rodziców informacjami o uczęszczaniu dzieci do placówki od 15 czerwca 2020 r .

Decyzje o zakwalifikowaniu dzieci zostaną przekazane dziś - telefonicznie, zainteresowanym rodzicom.