Ważna i formacja dla rodziców

2020-05-21

Informujemy wszystkich RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH dzieci uczęszczających do naszej
placówki o przesłaniu w dniu 25 maja 2020 r na podane przez Państwa adresy e-mail - ankiety, którą obowiązkowo należy wypełnić i odesłać na adres e-mail przedszkola:

     Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Tuptuś
     w Jeleniej Górze w czasie 
epidemii  COVID-19