Informacja o wznowieniu pracy przedszkola

2020-05-04

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym otwarciem placówki Niepublicznego Przedszkola Tuptuś zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących chęci posłania dziecka do przedszkola ( w dniach 11.05. - 24.05.2020 r.). Przed podjęciem decyzji prosimy o uwzględnienie poniższych obostrzeń:

1. Dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy dotyczącego wykonywania pracy w siedzibie zakładu pracy (dotyczy to obojga rodziców). Jeżeli jest to praca zdalna dziecko powinno pozostać w domu. Zaświadczenia prosimy przesyłać na adres mailowy: przedszkolestonoga@poczta.fm.
E-mail prosimy zatytułować : Imię i nazwisko dziecka oraz grupa przedszkolna, rocznik.

2. Z powodu wirusa Covid -19 przedszkole będzie otwarte w godzinach 8.00 – 15.00.

3. W sali nie będzie mogło przebywać więcej niż 12 dzieci.

4. Dzieci, które podczas przyprowadzenia do przedszkola będą wykazywały oznaki chorobowe tj. kaszel, katar, stan podgorączkowy, nie będą wpuszczone na teren placówki.

5. Jeżeli w czasie pobytu w placówce dziecko będzie wykazywać w/w oznaki chorobowe jesteście Państwo zobligowani do odebrania przedszkolaka w przeciągu 30 minut od telefonu.

6. Proszę pamiętać, że kontakt z Państwem musi być natychmiastowy dlatego też prosimy o uaktualnienie listy kontaktów i podanie numeru alarmowego, który za każdym razem zostanie odebrany.

7. Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola, dzieci zostaną odebrane od rodziców w drzwiach placówki. Zostanie im zmierzona temperatura oraz oceniony ogólny stan zdrowia. Odbieranie dzieci również będzie miało zmienioną formę.

8. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, dzieci powinny bawić się w odstępach i ze zmniejszoną ilością zabawek min. nie będzie książek, puzzli, maskotek itp. jak również nie będzie możliwości wnoszenia żadnych przedmiotów na teren placówki. Dzieci nie będą mogły również wychodzić na podwórko przedszkolne.

9. Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnej do dnia 06.05.2020 r. do godz. 15.00 dotyczącej chęci przyprowadzenia dziecka do placówki podjęte zostaną dalsze decyzje co do terminu otwarcia przedszkola. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niemożliwością oddania dziecka do przedszkola.

10. Zwracamy się również z prośbą o przesłanie przez Państwa aktualnych adresów mailowych, umożliwiający szybszy kontakt z Rodzicem.

11. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z powyższą informacją poprzez krótką wiadomość na mailu grupowym.