phone phone
menu

Opłaty

Informacja dla rodziców

Od 01.09.2021 r wzrasta opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu.
W roku szkolnym 2021/2022 opłata za usługi przedszkolne - wnoszona przez rodziców comiesięcznie wyniesie:
1/ opłata stała - 330
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 11,00

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.

Dla stosowanych w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi - 13 zł.
Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa w wysokości 250 zł.


 

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za usługi przedszkolne - wnoszone przez rodziców comiesięcznie wynoszą:
1/ opłata stała - 300 zł
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 11,00 zł

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.
Dla stosowanych w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 13 zł.
Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety, w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa w wysokości 250 zł.

  

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2021 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl