phone phone
menu

Opłaty

Informacja dla rodziców
W roku szkolnym 2021/2022 od miesiąca lutego 2022 opłata za usługi przedszkolne - wnoszona przez rodziców comiesięcznie wynosi:
1/ opłata stała - 380 zł
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 12,00 zł

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.

Dla stosowanych w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi - 14 zł.
Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa w wysokości 300 zł.

  

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2022 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl