Plan dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu Tuptuś w Jeleniej Górze


6.30                     Otwarcie przedszkola.
6.30 - 7.00           Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji
                            pomysłów dzieci.                                                                                            7.00 - 7.30           Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno - wyrównawcza i indywidualna.
7.30 - 8.00           Zabawy konstrukcyjne, tematyczne i gry planszowe,  oglądanie książek i czasopism 
                            dziecięcych. Rozmowy z rodzicami wg potrzeb.
8.00 - 8.20           Zestawy zabaw ruchowych, ćwiczenia poranne inicjowane przez nauczyciela.
8.20 - 8.30           Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, samodzielne pełnienie dyżurów
                            /łazienka, sala zajęć/, czynności samoobsługowe w łazience.
8.30 - 8.50
           Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla
                            zdrowia.
8.50 - 9.00
           Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
9.00 - 10.45         Realizacja zajęć programowych, dodatkowych: język angielski, rytmika, tańce, zajęcia
                            ceramiczne, religia.
10.45 - 11.00
       Przygotowanie do drugiego śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe,                             samodzielne pełnienie dyżurów /łazienka, sala zajęć/.
11.00 - 11.15       Drugie śniadanie.
11.15 - 11.30       Czynności samoobsługowe przed wyjściem: nauka ubierania się, wiązania butów,
                            zapinania guzików, itp...
11.30 - 12.45       Zabawy dowolne na placu zabaw, spacery, wycieczki - poznawanie środowiska
                            lokalnego, przyrodniczego, społecznego. Zajęcia ruchowe, terenowe,
                            badawcze.
                           
Relaks słuchanie bajek i muzyki - wyciszanie.
12.45 - 13.00       Przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe w łazience.
                            Samodzielne pełnienie dyżurów /łazienka, sala/.
13.00 - 13.50
      Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką, widelcem, nożem. Kultura
                            zachowania przy stole.
13.50 - 14.00
      Zabiegi higieniczne, mycie zębów.
14.00
                  Otwarcie przedszkola i odbiór dzieci. 
14.00 - 17.00
       Praca indywidualna z dziećmi: praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno -
                            wyrównawcza. Zabawy inspirowane wg pomysłów dzieci. Samodzielne działania dzieci.
                            Porządkowanie sali po zabawie. Rozmowy z rodzicami w zależności od potrzeb.