Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe pod opieką specjalistów.  Odbywają się one w czasie godzin pracy przedszkola. Jedynym kryterium uczestnictwa w zajęciach jest wiek dziecka. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów za uczestnictwo dzieci w zajęciach:             

 • religia
 • j.angielski
 • rytmika
 • tańce
 • ceramika 
 • koncerty filharmoników
 • spektakle teatralne
 • wycieczki
 • logorytmika
 • alpakoterapia
 • kynoterapia
 • indywidualne zajęcia z neurologopedą
 • warsztaty muzyczne

                                                           

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy:

 • dla dzieci 2,5 - 4 letnich zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, tańce, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki, ceramikę, logorytmikę, spotkania z alpakami, kynoterapię, warsztaty muzyczne.                            
 • dla dzieci 5 - 6 letnich zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, tańce, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki, ceramikę, logorytmikę, spotkania z alpakami, kynoterapię, warsztaty muzyczne, zespół Igiełki.                                                       

Rozkład zajęć dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu TUuptuś

Poniedziałek
język angielski - gr.I-V
tańce - gr.I-V

Wtorek      
rytmika - gr.I-V
zajęcia ceramiczne - gr.I-V


Środa
język angielski - gr.I-V
warsztaty muzyczne

Czwartek 
logorytmika, gr. I-V                                                                                                           próby zespołu Igiełki

Piątek
jest przeznaczony na współpracę ze środowiskiem lokalnym /dalszym/: wycieczki długie spacery, itp...


Ponadto w każdym miesiącu odbywają się:
                            - zajęcia edukacyjne z Alpakami lub kynoterapia, gr. I-V
                            - koncerty umuzykalniające w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej, gr.I-V

Oprócz zajęć dodatkowych codziennie odbywają się zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego  DZ. U. 2016  poz. 895 z dn. 17.06.2016 r