Czas pracy

Przedszkole czynne jest w dni robocze  (od poniedziałku do piątku), w godzinach 630 - 1700 
Pracujemy przez dwanaście miesięcy w roku kalendarzowym.

Na początku każdego roku szkolnego w miesiącu wrześniu, podawany jest termin planowanej przerwy w pracy przedszkola przypadającej w czasie wakacji, przeznaczonej na remont.

Przyprowadzanie dzieci odbywa się do godz. 830  tj. do tej pory dziecko należy doprowadzić do grupy.  Odbieranie dzieci rozpoczyna się od godz. 1400, po zakończonym obiedzie.

Posiłki w naszym przedszkolu przypadają w godzinach:                                                         

   I  śniadanie   -    830

   II śniadanie   -   1100

   Obiad: zupa   -  1300

         II danie   -  1330         

Zajęcia programowe i dodatkowe rozpoczynają się o godzinie 8.45, dlatego też bardzo ważne jest punktualne przyprowadzenie dziecka, ponieważ spóźnianie się dzieci na śniadanie powoduje przesunięcia czasowe a to zaburza rozkład dnia.