Pocztówkowe przedszkole, gr.II

2020-01-12
Dnia 16 września 2019 roku dowiedzieliśmy się jak wyglądają różnego rodzaju kartki i pocztówki oraz znaczki
pocztowe. Pani Kasia pokazała nam jak należy zaadresować listy aby dotarły do tych osób, do których chcemy.
Później wypisaliśmy pocztówki z Jeleniej Góry dla innych dzieci z przedszkoli i szkoł z całego kraju biorąc udział
w Ogólnopolskim Projekcie "Pocztówkowe Przedszkole". Teraz będziemy czekać aż inne dzieci napiszą do nas
byśmy mogli poznać różne miasta naszego kraju.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -